ארגון חברות הניקיון בישראלמי אנחנו ?

ארגון חברות הניקיון בישראל נוסד ונרשם כעמותה ב-31.8.2012. מונה כ- 130 חברות ניקיון וביניהן מהגדולות, המוכרות והוותיקות במשק הישראלי המעסיקות יחדיו כ- 50,000 עובדים והמספקות שירותי ניקיון לגופי השלטון הממשל והביטחון הגדולים במדינה ,למגוון גופים כלכליים מסחריים מקומיים ובינלאומיים ולגופי המגזר השלישי. הארגון הוא צד להסכם קיבוצי כללי בענף הניקיון מס' 7035/13 אשר הורחב בצו הרחבה מיום 1.3.14 ומכוחו הפך הארגון לארגון היציג של ציבור חברות הניקיון בישראל וכתובת מוסמכת ורשמית לעולם התוכן והרגולציה של ענף הניקיון במדינת ישראל.

הארגון מייצג את עניינם של כלל ציבור חברות הניקיון בסוגיות ובנושאי רוחב בפני משרדי הממשלה השונים בוועדת העבודה והרווחה בכנסת, בפני הממונה הראשי ליחסי עבודה, בפני האגף להסדרה רישוי ואכיפה במשרד העבודה, בפני ארגוני העובדים השונים, בפני ארגונים חברתיים. והוא צד ושותף לוועדת האכיפה המשותפת לשמירה על זכויות עובדי הניקיון בהסתדרות הכללית החדשה. הארגון עוסק בהקניה ובהעשרת הידע והמידע הרגולטורי ובכלל לציבור חברות הניקיון בישראל ובהכוונת התנהגותם והתנהלותם של החברות הנמנות על הארגון על בסיס עקרונות הפרק ההצהרתי של ההסכם הקיבוצי בענף הניקיון וההכרה בעיסוק שירותי הניקיון כמקצוע ומשלח יד חשוב וחיוני למשק הישראלי המצריך את העוסקים בו בהכשרה, מיומנות, מומחיות ויושרה.

עו"ד אילן שמעוני, בעל תואר מוסמך במשפטים מאוניברסיטת בר אילן הוא יו"ר הארגון והיה שותף לכתיבתו וניסוחו של ההסכם הקיבוצי בענף הניקיון.

בנוסף, מכהן אילן שמעוני מזה 30 שנה כמייסד, בעל מניות ומנכ"ל של חברת טווס העוסקת אף היא בהספקת שירותי ניקיון ומעסיקה כ- 2600 עובדים. בעברו שימש כמג"ד וסמח"ט יחידת חי"ר במילואים בדרגת סא"ל.

מנכ"ל הארגון עמיר נאור, בעל תואר שני במדעי המדינה ומוסמך למנהל וביקורת ציבורית, שימש בתפקידיו כסמנכ"ל בכיר במשרד התקשורת, ראש אגף ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים. בעברו שימש בצה"ל כרמ"ט אוגדה משוריינת בדרגת אל"מ.

פרטים ליצירת קשר :

ilan@tvs.co.il

www.irguncleining.co.il

ת.ד 52508 תל אביב, 6713317

050-5245788

050-3467646

03-5621585

:דואר אלקטרוני

:אתר החברה

:כתובת

:טל'


:פקס

לארגון הבא       >> <<     לארגון הקודם
אילן שמעוני

אילן שמעוני

עמיר נאור

עמיר נאור