התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ
אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר)מי אנחנו?

התאחדות חברות לביטוח חיים בע”מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית (ללא מטרות רווח) הרשומה אצל רשם החברות. ההתאחדות הוקמה בשנת 1957 , במטרה לבצע השקעות שיאפשרו לחברות הביטוח להנפיק פוליסות ביטוח חיים מבטיחות הצמדה. בהתאחדות חברים רוב רובם של המבטחים, הפועלים בישראל בענף ביטוח חיים, וכל מבטח שיש לו רשיון ביטוח בענף ביטוח החיים רשאי להצטרף להתאחדות כחבר.

מטרותיה של התאחדות החברות לביטוח הן: לייצג את המבטחים כלפי מדינת ישראל ביחס להסכמי ההשקעות באגרות חוב יעודיות; לייצג את המבטחים בפני המפקח על הביטוח ויתר הרשויות במדינה, לרבות משרדי הממשלה, הכנסת, רשויות ציבוריות ומוסדות; לטפל בענייני חקיקה הקשורים לביטוח החיים או שיש להם השלכה על ענף ביטוח החיים; לייצג את ענף הביטוח בפני התקשורת והציבור בעניינים הקשורים לביטוח החיים; לרכז ולפרסם נתונים על ענף הביטוח החיים בכללותו או בקשר אליו; לייצג את ענף ביטוח החיים בהתקשרויות ענפיות, בכפוף להיתרים הנדרשים עפ”י הדין.

איגוד חברות הביטוח בישראל אגוד חברת הביטוח בישראל (ע”ר) הוא ארגון וולונטרי המאוגד כעמותה רשומה אצל ר(ע”ר)מותות. באגוד חברים מרבית המבטחים הפועלים בישראל בענפי הביטוח הכללי . כל מבטח ישראלי שיש לו רשיון ביטוח באחד מהענפים האמורים רשאי להצטרף כחבר באגוד

פעילות האגוד ממומנת באמצעות דמי חבר שמשלמים המבטחים החברים באגוד. האגוד לא נועד למטרת רווחים ואינו מחלק רווחים לחבריו.

המטרות העיקריות של האיגוד הן: לייצג את המבטחים בפני המפקח על הביטוח ויתר רשויות המדינה, לרבות משרדי הממשלה, הכנסת, רשויות ציבוריות ומוסדות ציבוריים וכן לשמש נציגות של המבטחים לפניות של הרשויות והמוסדות האמורים., לטפל בענייני חקיקה הקשורים לביטוח או שיש להם השלכה על ענף הביטוח. לייצג את ענף הביטוח בפני התקשורת והציבור. לייצג את ענף הביטוח בהתקשרויות ענפיות, בכפוף להיתרים הנדרשים עפ”י דין. גיבוש עמדותיו של איגוד חברות הביטוח, מול רשויות השלטון, נעשה בדרך כלל באמצעות ועדות מקצועיות שמביאות את המלצותיהן בפני הנהלת האיגוד.

יאיר המבורגר הנו אחד ממנהיגי ענף הביטוח בישראל. מדצמבר 2016 מכהן בתפקיד יו"ר איגוד חברות הביטוח ויו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים. המבורגר הקים את הראל חברה לביטוח בע"מ משנת 1975 וכיהן כמנכ"ל החברה עד לשנת 1999. מכהן כיו"ר הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים, מיום הקמתה בשנת 1982. המבורגר מכהן כיו"ר דירקטוריון וחבר דירקטוריון בחברות בנות בקבוצת הראל השקעות. חבר הועדה המייעצת למועצה הלאומית לכלכלה. המבורגר הינו יו"ר עמותת מכבי העולמי, וחבר באגודות ועמותות שונות הפועלות בתחומי הרווחה והאומנות למען הקהילה.

ד"ר גיא רוטקופף, מכהן כמנכ"ל של אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) ושל התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, החל מיום 1/7/2016

ד"ר רוטקופף, הוא מומחה בתחומי המשפט והניהול. בתפקידיו האחרונים, שימש, בין היתר, כמנכ"ל חברת ריינג' קונסלטינג אנד מנג'מנט בע"מ (Range consulting and management Ltd), מנכ"ל משרד המשפטים, יו"ר מועצת רואי החשבון, יועץ בכיר לשר המשפטים וחבר הסגל ההוראה של בית הספר למשפטים של המכללה למנהל.

ד"ר גיא רוטקופף, הוא בעל תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן, תואר שני במשפטים מאוניברסיטת דיוק (Duke) בארה"ב ותואר LL.B במשפטים מהמסלול האקדמי של המכללה למנהל.

פרטים ליצירת קשר

hava@igudbit.org.il

http://www.igudbit.org.il

מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, רמת-גן. 52520

03-5664330

03-5677327

:דואר אלקטרוני

:אתר החברה

:כתובת


:פקס

:טלפון

לארגון הבא       >> <<     לארגון הקודם
יאיר המבורגר

יאיר המבורגר

ד"ר גיא רוטקופף

ד"ר גיא רוטקופף