איגוד הבנקים בישראלמי אנחנו?

איגוד הבנקים בישראל הוא ארגון הגג של המגזר הבנקאי בישראל. האיגוד נוסד בשנת 1959 ותפקידו לקיים דיאלוג אפקטיבי עם זרועות השלטון ועם הסביבה הציבורית והפרטית. האיגוד עוסק בנושאים כלל מערכתיים, שאינם עסקיים, ואילו הפעילות העסקית נמצאת בתחום פעילותו הבלעדי של כל בנק ובנק.

באיגוד חברות כל הקבוצות הבנקאיות הישראליות, בנקים עצמאיים וחלק ניכר מהבנקים הזרים הפעילים בישראל. פעילותו מתמקדת בתחומי ההסדרה והכלכלה, ובייצוג המוסדות הבנקאיים בנושאים שבתחום עיסוקו, מול מוסדות השלטון ובהם: הכנסת, משרדי הממשלה, בנק ישראל, וכן רשויות שלטוניות נוספות, כמו רשות ניירות ערך, רשות המסים, משטרת ישראל ועוד. במקביל, פועל איגוד הבנקים בתחום ההסברה וההפצה של מידע רלוונטי לציבור ומבצע פעילות מחקרית שוטפת בתחום הבנקאות.

לצד פעילותו מול מוסדות שלטוניים, פועל האיגוד גם בתחום הסברה והצגת עמדות המגזר הבנקאי לכלי התקשורת ולגורמים מובילי דעה, באמצעות אתר האינטרנט שברשותו. בין פרסומיו, “הרבעון לבנקאות” העוסק בחקר סוגיות כלכליות שונות והמגזין “בנקאות” המיועד לבכירי ממשל ורגולציה ולראשי הקהילה הבנקאית והעסקית.

פעילות המחקר של איגוד הבנקים כוללת: כתיבת חוות דעת כלכליות, ניתוח מגמות בתחום הבנקאות, עריכת מחקרים השוואתיים בינלאומיים, פרסום סקירות שוטפות מתחומי בנקאות שונים, ועוד.

בראש האיגוד עומדים נשיא האיגוד - דוד ברודט, מ”מ הנשיא - סמדר ברבר-צדיק . הצוות המקצועי של האיגוד פועל במסגרת שלוש מחלקות התמחות: מחלקת הייעוץ המשפטי, ההסדרה והחקיקה; מחלקת המחקר; והמחלקה לקשרי חוץ.

נשיא איגוד הבנקים - דוד ברודט, הינו יו"ר בנק לאומי, ברודט מוסמך בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעברו מילא ברודט שורה של תפקידים בשירות הציבורי, ביניהם: מנכ"ל משרד האוצר, הממונה על התקציבים באוצר, סמנכ"ל בכיר במשרד התעשייה והמסחר וראש המשלחת הישראלית לשיחות עם הפלשתינים בפריז.

ברודט כיהן גם כיו"ר בנק המזרחי ובנק טפחות, יו"ר חברת Yes טלוויזיה בלווין ויו"ר ועדת ההשקעות של קרן הפנסיה מקפת.
ברודט גם עמד בראש ועדות ממשלתיות וציבוריות רבות בנושאי תקציב הביטחון, אחזקות של תאגידים ריאליים בידי הבנקים, שוק ההון, קריטריונים לבניית מבני ציבור ועוד.

פרטים ליצירת קשר

office@ibank.org.il

http://www.ibank.org.il

מונטיפיורי 39, תל-אביב

03-5660317

03-5609019

:דואר אלקטרוני

:אתר החברה

:כתובת

:פקס

:טלפון

לארגון הבא       >> <<     לארגון הקודם
דוד ברודט

דוד ברודט