ארגונים בנשיאות המגזר העסקי בישראל:

רשימת הארגונים המשתתפים בנשיאות הארגונים העסקיים

התאחדות האיכרים לפרטים נוספים
התאחדות המלונות בישראל לפרטים נוספים
להב – לשכת ארגוני העצמאים בישראל לפרטים נוספים
ארגון החברות לאספקת שירותי משאבי אנוש בישראל לפרטים נוספים
אגוד חברות הביטוח לפרטים נוספים
התאחדות המלאכה והתעשייה לפרטים נוספים
איגוד הבנקים לפרטים נוספים
ארגון חברות האבטחה לפרטים נוספים
התאחדות תעשייני היהלומים לפרטים נוספים
התאחדות ענף הקולנוע לפרטים נוספים
התאחדות הקבלנים ובוני הארץ לפרטים נוספים
ארגון חברות הניקיון בישראל לפרטים נוספים