עו״ד ישי פולק

יו״ר ועדת עבודה

יו"ר ועדת עבודה בנשיאות המגזר העסקי.

עו"ד ישי פולק, הינו רס"ן במילואים ומומחה בתחום דיני העבודה.

פולק כיהן כסמנכ"ל התאחדות האיכרים מנובמבר 2007 ובשנת 2016 מונה למנכ"ל התאחדות האיכרים בישראל ומכהן בתפקיד זה עד היום.

בנוסף, פולק ממלא גם שורה של תפקידים ציבוריים ביניהם: חבר מועצת הביטוח הלאומי ותתי ועדות המועצה, חבר מועצת המוסד לבטיחות וגיהות במשרד הכלכלה ויו"ר ועדת החקלאות של המוסד.

משקיף בוועדת השכרות במחוזות רשות מקרקעי ישראל, חבר הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (וולקחש"פ) במשרד האוצר ודיין בבית הדין המנהלי לוועדות הערר לעיצומים כספיים במשרד הכלכלה.