הסכמים קיבוציים

נשיאות המגזר העסקי היא הארגון היציג החותם על ההסכמים הקיבוציים הכלליים במשק: