צוות הנשיאות

צוות הנשיאות

דובי אמיתי

יו"ר הנשיאות

הגר יהב

מנכ"לית הנשיאות
לירון בנדק

לירון בנדק

יועמ"ש נשיאות המגזר העסקי, סמנכ״ל רגולציה

ציון אבונה

סמנכ"לית שיווק ותקשורת

עו״ד ישי פולק

יו״ר ועדת עבודה