עסקים קטנים/מענק סיוע

מענק הסיוע לעסק בבעלותך יקבע בהתאם להיקף הפגיעה שלך במידה ומחזור העסקים שלך נפגע ב-40% לפחות ביחס לחודשים המקבילים ב-2019.

בגין חודשים ספטמבר-דצמבר 2020, רף הפגישה הנדרש לקבלת המענק קטן ל- 25%
בחודשים ספטמבר-דצמבר ישנה אפשרות לקבלת מקדמה מידית בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות שתועבר לעסק שלך במידה והוא צפוי להיפגע מהסגר.
גובה המקדמה יתבסס על היקף הנזק של העסק בפעימות קודמות ( בחודשים מרץ-אפריל 2020 , ולמי שלא היה זכאי למרץ אפריל, יחושב לפי מאי- יוני 2020)

כמה אני אקבל?

  • אם היקף המחזור השנתי 18 אלף ₪ עד 100 אלף ₪, היקף המענק: 3,000 ₪ לחודשיים
  • אם היקף המחזור השנתי 100 אלף ₪ עד 200 אלף ₪, היקף המענק: 4,000 ₪ לחודשיים
  • אם היקף המחזור השנתי 200 אלף ₪ עד 300 אלף ₪, היקף המענק: 6,000 ₪ לחודשיים

כיצד עליך להגיש את הבקשה?

אם אתה עצמאי יחיד, בעל מחזור של עד 300 אלך ₪  באפשרותך להגיש את הבקשה עוד היום באתר רשות המסים.

עצמאיים שמחזורם עולה על 300 אלף ₪, חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים שמחזור עסקאותיהם הינו עד 300 אלף יגישו את הבקשה למענק במסגרת מערכת מענק השתתפות בהוצאות לעסקים.

ניתן להגיש את התביעה לקבלת המענק באתר רשות המסים

עד מתי המענק ינתן?

המענקים יוענקו כל חודשים בהתאם החל ממאי יוני 2020 ועד מאי יוני 2021 בהתאם לפגיעה.

מענק סוציאלי האם אני זכאי למענק סיוע נוסף

אם אתה מוגדר עצמאי או שכיר בעל שליטה, ייתכן שאתה זכאי למענק נוסף.

אם הכנסתך החייבת הממוצעת  לחודש מעסק גבוהה מ- 714 ₪ והכנסתך החייבת השנתית הכוללת נמוכה מ- 651,600 ₪ ואם הכנסתך נפגעה בלפחות 40% ביחס לחודשים המקבילים בשנת-2019 הינך זכאי למענק סיוע סוציאלי נוסף על מענק הסיוע לעסק שלך.

מה גובה המענק לו אהיה זכאי?

מענק בגובה 70% מהכנסתך החייבת* ועד 15,000 אלף ₪ אחת  לחודשיים (עד 7,500 ₪ בחודש)

ההכנסה החייבת* תחושב עד סוף שנת 2020 לפי שנת 2019 או 2018 (הגבוה מביניהם)

החל מ-2021 התייחסות תהיה בהשוואה לשנת 2019 בלבד

(*הכנסה חייבת היא ההכנסה החייבת במס, כלומר ההכנסות של העסק פחות ההוצאות שלו. הכנסה זו נקבעת בדו"ח השנתי)

עד מתי אהיה זכאי למענק?

המענקים עבור הירידה בפעילות העסקית החל ממאי 2020 ישולמו כל חודשיים עד ליוני 2021.

מענק מאי יוני ישולם החל מיום 25.8.20

כיצד אקבל את המענק?

יהיה עליך למלא הצהרה באזור האישי באתר רשות המסים והמענק יועבר ישירות לחשבון הבנק שלך.

ניתן להגיש את הבקשה באתר רשות המסים

מענק חזרה לעבודה

קיימים שני מסלולים לבחירת המעסיק:

מסלול א' – מאפשר לקבל מענק בגין עובדים שהוחזרו לעבודה או נקלטו בחודשים אפריל עד ספטמבר 2020. חודשי העסקה שיזכו בתשלום יהיו יוני עד ספטמבר.

המעסיק יהיה זכאי למענק של 875 ₪ עבור עובדים שנקלטו בחודשים אפריל ומאי (עד  3,500 ₪ ב-4 פעימות)

המעסיק יהיה זכאי למענק של 1,875 ₪ עבור עובדים שנקלטו החל מחודש יוני (עד 7,500 ₪ ב-4 פעימות)

מסלול ב' – מאפשר לקבל מענק בגין עובדים שהוחזרו לעבודה או נקלטו בחודשים יולי עד אוקטובר 2020. חודשי העסקה שיזכו בתשלום יהיו יולי עד אוקטובר.המעסיק יהיה זכאים למענק חודשי של 1875 ₪ לחודש לעובד (עד  7,500 ש"ח ב-4 פעימות)

כיצד אוכל להגיש את הבקשה למענק?

ניתן להגיש כעת דרך אתר  – שירות התעסוקה.

עד מתי באפשרותי להגיש את הבקשה?

ניתן להגיש  ממאי 2020 עד אוקטובר 2020

בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 עסק שהגיש בקשה למענק שימור עובדים אינו זכאי לקבלת מענק זה.

הלוואות בערבות מדינה לעסק שלך

 

מי זכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה?

עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות, שותפויות, עמותות ומלכ"רים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ₪

אילו מסלולי הלוואה קיימים?

מסלול כללי- עד 24% מהמחזור או עד 20 מיליון ₪ לפי הנמוך

מסלול מוגבר- עד 24% מהמחזור או עד 10 מיליון ₪ לפי הנמוך

מה תקופת הלוואה?

עד 5 שנים

מהם תנאי הלוואה?

עד 12 חודשים דחייה בתשלום ההחזר ללא ריבית, בלי לשלם עמלות מאגרות ובלי להגדיל את היקף הערבות האישית

מי רשאי להעמיד את ההלוואה?

לאומי, הפועלים, מזרחי, הבינלאומי, מרכנתיל, דיסקונט, איגוד, מקס, כאל, גמא, עוגן

הגשת הבקשה ועידכונים שוטפים:

אתר קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

הטבות נוספות בתקופת הקורונה

רשיון עסק

 כל העסקים בעלי רישיון עסק

אילו מסלולי הלוואה קיימים?

  • רישיון עסק שפקע מ-10 במרץ עד סוף יוני 2020 – הוארך ב-3 חודשים.
  • רישיון עסק שפקע בחודשים יולי-אוגוסט  2020– הוארך ב-10 שבועות.

איך אקבל הארכה?

ההארכה נעשית אוטומטית ואין צורך לבצע דבר.

משיכת כספים מקרן ההשתלמות

מה באפשרותך לקבל?

משיכה בפטור ממס בקרנות השתלמות לא נזילות (פחות מ-6 שנים), עד ל-7,500 ש"ח בחודש למשך 6 חודשים

איך באפשרותך לקבל?

פניה לקרן ההשתלמות. בתוספת  הצהרה על פגיעה בהכנסה.

פטור מתשלום ארנונה

עסק שהמחזור שלו הוא עד 200 מיליון ₪ ונפגע בהכנסותיו במעל 60% וכן עסק שהמחזור שלו עד 400 מיליון ונפגע בהכנסותיו במעל 80%, יקבל הנחה של 95% בארנונה עסקית עד ליוני 2021. ההנחה תינתן באופן דו-חודשי החל מיוני 2020.

עבור חודשים ספטמבר-דצמבר 2020 עסק שהמחזור שלו הוא עד 400 מיליון ₪ ונפגע בהכנסותיו מעל 25%, יקבל הנחה של 95% בארנונה עסקית

הטבות שונות מטעם הרשות לעסקים קטנים

לפרטים פנה לאתר הרשות לעסקים קטנים

פריסת תשלומים

יינתן מענה נקודתי באמצעות פריסת תשלומי החובה של העסקים על פני מספר חודשים.

שחרור החזרים

הלך ממוקד ומרוכז במסגרתו יועברו החזרי מס הכנסה ומע"מ לעסקים במהלך ספטמבר-אוקטובר 2020.

ענק שימור עובדים

בעבור החודשים ספטמבר אוקטובר 2020 יינתן מענק שימור עובדים. גובה המענק יעמוד על 5,000 שקל לעובד ויקבע בהתאם לפגיעה של העסק בשילוב אחוז העובדים ששימר במהלך התקופה:

  • ברמת פגיעה במחזור החברה העולה על 80%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 40% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
  • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 60-80%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 55% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
  • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 40-60%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 70% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
  • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 25-40%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 80% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.

לדוגמה, עסק שבינואר-פברואר 2020 העסיק 100 עובדים וחווה ירידה במחזור של 50% בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 והצליח לשמר 80 עובדים זכאי למענק בגובה 50,000 שקלים – 5,000 שקלים עבור כל עובד (סך הכל 10 עובדים) שמעל 70% ממצבת כוח האדם של העסק בינואר-פברואר 2020.

בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 עסק שהגיש בקשה למענק חזרה לעבודה אינו זכאי לקבלת מענק זה