עסקים חדשים

מי זכאי לקבל את המענק?

עסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר ופברואר 2020

מה הסכום לו אני זכאי?

עוסק פטור – זכאי ל – 3,000 ₪ לחודשיים

עוסק מורשה – זכאי ל – 4,000 ₪ לחודשיים

כיצד עלי להגיש את הבקשה?

עוסק פטור ועוסק מורשה – ניתן להגיש את הבקשה באתר רשות המסים.

חברות ושותפים חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יוכלו להגיש בקשה למענק של 4,000 ₪ .
להגשת בקשת התביעה יש להיכנס לאתר רשות המסים

מה תקופת הזכאות למענק?

המענקים רלוונטים החל מחודש מאי 2020 עד יוני 2021

מענק חזרה לעבודה 

אם החזרת עובדים מחל"ת או קיבלת עובדים חדשים שהיו מובטלים עד כה ייתכן שאתה זכאי למענק נוסף בעבור כל עובד.

קיימים שני מסלולים לבחירת המעסיק:

מסלול א' – מאפשר לקבל מענק בגין עובדים שהוחזרו לעבודה או שנקלטו בחודשים אפריל עד ספטמבר 2020. חודשי העסקה שיזכו בתשלום יהיו יוני עד ספטמבר.

  • המעסיק יהיה זכאי למענק של 875 ₪ עבור עובדים שנקלטו בחודשים אפריל ומאי: עד 3,500 ש"ח ב-4 פעימות
  • המעסיק יהיה זכאי למענק של 1875 ₪ עבור עובדים שנקלטו החל מחודש יוני: עד 7,500 ש"ח ב-4 פעימות

מסלול ב' – מאפשר לקבל מענק בגין עובדים שהוחזרו לעבודה או נקלטו בחודשים יולי עד אוקטובר 2020. חודשי העסקה שיזכו בתשלום יהיו יולי עד אוקטובר. המעסיק יהיה זכאים למענק חודשי של 1875 ₪ לחודש לעובד (עד  7500 ש"ח ב-4 פעימות)

כיצד אוכל להגיש את הבקשה למענק?

ניתן להגיש כעת דרך אתר רשות התעסוקה

עד מתי באפשרותי להגיש את הבקשה?

ניתן להגיש ממאי 2020 עד אוקטובר 2020

אפשר להגיש בקשה עבור מענק בכל אחד מחודשי המענק לא יאוחר מ- 60 יום מתום החודש שבגינו מבוקש המענק

בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 עסק שהגיש בקשה למענק שימור עובדים אינו זכאי לקבלת מענק זה.

מי זכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה?

עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות, שותפויות, עמותות ומלכ"רים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ₪

אילו מסלולי הלוואה קיימים?

מסלול כללי- עד 24% מהמחזור או עד 20 מיליון ₪ לפי הנמוך

מסלול מוגבר (לעסקים עם מאפייני סיכון גבוה) – עד 24% מהמחזור או עד 10 מיליון ₪ לפי הנמוך

מה תקופת הלוואה?

עד 5 שנים

מהם תנאי הלוואה?

עד 12 חודשים דחייה בתשלום ההחזר ללא ריבית, בלי לשלם עמלות מאגרות ובלי להגדיל את היקף הערבות האישית

מי רשאי להעמיד את ההלוואה?

לאומי, הפועלים, מזרחי, הבינלאומי, מרכנתיל, דיסקונט, איגוד, מקס, כאל, גמא, עוגן

 

רישיון עסק - רישיונות העסק מוארכים אוטומטית!

  • רישיון  עסק שפקע מ-10 במרץ עד סוף יוני 2020 – הוארך ב-3 חודשים
  • רישיון עסק שפקע בחודשים יולי-אוגוסט  2020– הוארך ב-10 שבועות
  • בקרוב צפויים הרשיונות להיות מוארכים ב-3 חודשים נוספים – בכפוף לאישור ראש הממשלה וחתימתו על צו בנושא

מה עלי לעשות כדי לקבל את ההארכה?

ההארכה נעשית אוטומטית ואין צורך לבצע דבר.

משיכת כספים מקרן ההשתלמות

מה באפשרותך לקבל?

אם יש בבעלותך קרן השתלמות לא נזילה (קייימת פחות מ-6 שנים), תוכל להינות מפטור ממס על משיכה של עד 7500 ₪ בחודש מכספי הקרן, לתקופה של 6 חודשים. המשיכה נעשית על ידי פניה ישירה לקרן ההשתלמות בתוספת הצהרה על פגיעה בהכנסה.

פריסת תשלומים

יינתן מענה נקודתי באמצעות פריסת תשלומי החובה של העסקים על פני מספר חודשים.

שחרור החזרים

הלך ממוקד ומרוכז במסגרתו יועברו החזרי מס הכנסה ומע"מ לעסקים במהלך ספטמבר-אוקטובר 2020.

מענק שימור עובדים

בעבור החודשים ספטמבר אוקטובר 2020 יינתן מענק שימור עובדים. גובה המענק יעמוד על 5,000 שקל לעובד ויקבע בהתאם לפגיעה של העסק בשילוב אחוז העובדים ששימר במהלך התקופה:

  • ברמת פגיעה במחזור החברה העולה על 80%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 40% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
  • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 60-80%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 55% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
  • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 40-60%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 70% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
  • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 25-40%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 80% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.

לדוגמה, עסק שבינואר-פברואר 2020 העסיק 100 עובדים וחווה ירידה במחזור של 50% בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 והצליח לשמר 80 עובדים זכאי למענק בגובה 50,000 שקלים – 5,000 שקלים עבור כל עובד (סך הכל 10 עובדים) שמעל 70% ממצבת כוח האדם של העסק בינואר-פברואר 2020.

בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 עסק שהגיש בקשה למענק חזרה לעבודה אינו זכאי לקבלת מענק זה.