עסקים גדולים

מה היקף הפגיעה שלך?

 • עסקים שהיקף המחזור שלהם הוא עד 100 מיליון ₪ והכנסותיהם ירדו ב-40% או יותר, או ב- 25% או יותר במהלך החודשים ספטמבר- דצמבר 2020.
 • עסקים שהיקף המחזור שלהם הוא עד 200 מיליון ₪ והכנסותיהם ירדו ב-60% או יותר
 • עסקים שהיקף המחזור שלהם הוא עד 400 מיליון ₪ והכנסותיהם ירדו ב-80% או יותר

הירידה בהכנסות תיבחן ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019

בחודשים ספטמבר-דצמבר ישנה אפשרות לקבלת מקדמה מידית בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות שתועבר לעסק שלך במידה והוא צפוי להיפגע מהסגר.
גובה המקדמה יתבסס על היקף הנזק של העסק בפעימות קודמות ( בחודשים מרץ-אפריל 2020 , ולמי שלא היה זכאי למרץ אפריל, יחושב לפי מאי- יוני 2020)

כמה אני אקבל?

מענק הוצאות קבועות בהתאם לנוסחה המשקללת את היקף הפגיעה וההוצאות הקבועות של העסק. להלן פרטים אודות הנוסחה:

המענק הוא תוצאה של מכפלה של שלושה פרמטרים – A*B*C

מקדם הוצאות קבועות A  – 

* למנהל רשות המיסים סמכות לשנות את מקדם ההוצאות הקבועות שלא על פי הנוסחה עד לגובה 0.3.

מחזור B –

המחזור המקביל לחודשי המענק בשנת 2019.

מקדם פגיעה C –  

מקדם הפגיעה הוא אחיד בהתאם להיקף הפגיעה בעסק:

היקף הירידה במחזור מקדם הפגיעה C
40%-25%

(לחודשים ספטמבר אוקטובר 2020)

0.1
40%-60% 0.2
60%-80% 0.35
80% ומעלה 0.5

 

סכום המענק המירבי יעמוד על 500,000 ₪.

כיצד עליך להגיש את הבקשה?

ניתן להגיש את התביעה לקבלת המענק באתר רשות המסים.

עד מתי המענק ינתן?

המענקים יוענקו כל חודשים בהתאם החל ממאי יוני 2020 ועד מאי יוני 2021 בהתאם לפגיעה.

מענק חזרה לעבודה

אם החזרת עובדים מחל"ת או קיבלת עובדים חדשים, יתכן שאתה זכאי למענק!

ישנם שני מסלולים לבחירת המעסיק:

מסלול א' – מאפשר לקבל מענק בגין עובדים שהוחזרו לעבודה או נקלטו בחודשים אפריל עד ספטמבר 2020. חודשי העסקה שיזכו בתשלום יהיו יוני עד ספטמבר.

 • המעסיק יהיה זכאי למענק של 875 ₪ עבור עובדים שנקלטו בחודשים יוני עד ספטמבר 2020 – מקסימום 3,500 ב-4 פעימות
 • המעסיק יהיה זכאי למענק של 1,875 ₪ עבור עובדים שנקלטו בחודשים יוני עד ספטמבר 2020 – מקסימום 7,500 ב-4 פעימות

מסלול ב' – מאפשר לקבל מענק בגין עובדים שהוחזרו לעבודה או נקלטו בחודשים יולי עד אוקטובר 2020. חודשי העסקה שיזכו בתשלום יהיו יולי עד אוקטובר.

המעסיק יהיה זכאי למענק חודשי של 1,875 ₪ לחודש לעובד ומקסימום 7,500 ב-4 פעימות.

כיצד עליך להגיש את הבקשה?

לבחירת המסלול והגשת בקשה פנה לאתר שירות התעסוקה

עד מתי באפשרותך להגיש את הבקשה?

ניתן להגיש עד אוקטובר 2020.

בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 עסק שהגיש בקשה למענק שימור עובדים אינו זכאי לקבלת מענק זה.

האם אני זכאי למענק סיוע נוסף?

אם אתה מוגדר עצמאי או שכיר בעל שליטה, ייתכן שאתה זכאי למענק נוסף.

אם הכנסתך החייבת הממוצעת  לחודש מעסק גבוהה מ- 714 ₪ והכנסתך החייבת השנתית הכוללת נמוכה מ- 651,600 ₪ ואם הכנסתך נפגעה בלפחות 40% ביחס לחודשים המקבילים בשנת-2019 הינך זכאי למענק סיוע סוציאלי נוסף על מענק הסיוע לעסק שלך.

מה גובה המענק לו אהיה זכאי?

מענק בגובה 70% מהכנסתך החייבת* ועד 15,000 אלף ₪ אחת  לחודשיים (עד 7,500 ₪ בחודש)

ההכנסה החייבת* תחושב עד סוף שנת 2020 לפי שנת 2019 או 2018 (הגבוה מביניהם)

החל מ-2021 התייחסות תהיה בהשוואה לשנת 2019 בלבד

(*הכנסה חייבת היא ההכנסה החייבת במס, כלומר ההכנסות של העסק פחות ההוצאות שלו. הכנסה זו נקבעת בדו"ח השנתי)

עד מתי אהיה זכאי למענק?

המענקים עבור הירידה בפעילות העסקית החל ממאי 2020 ישולמו כל חודשיים עד ליוני 2021.

מענק מאי יוני ישולם החל מיום 25.8.20

כיצד אקבל את המענק?

יהיה עליך למלא הצהרה באזור האישי באתר רשות המסים והמענק יועבר ישירות לחשבון הבנק שלך.

ניתן להגיש את הבקשה באתר רשות המסים

מי זכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה?

עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות, שותפויות, עמותות ומלכ"רים.

אילו קרנות קיימות?

 • קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪
 • קרן הלוואות לעסקים גדולים עם מחזור שגבוה מ- 200 מיליון ₪

אילו מסלולי הלוואה קיימים?

בקרן לעסקים קטנים ובינוניים –

 • מסלול כללי- עד 24% מהמחזור או עד 20 מיליון ₪ לפי הנמוך
 • מסלול מוגבר- עד 24% מהמחזור או עד 10 מיליון ₪ לפי הנמוך

בקרן לעסקים גדולים –

מסלול כללי עד 8% מהמחזור או עד 100 מיליון ₪ לפי הנמוך

מה תקופת הלוואה?

עד 5 שנים

מהם תנאי הלוואה?

עד 12 חודשים דחייה בתשלום החזר קרן ההלוואה. הלווה לא נדרש לשלם אגרות להגשת ההלוואה.

בקרן לעסקים קטנים ובינוניים – המדינה מסבסדת את החזר הריבית על ההלוואה בשנה הראשונה, והלוואה אינו נדרש להגדיל את היקף הערבות האישית שלו בגוף המממן.

מי רשאי להעמיד את ההלוואה?

בקרן לעסקים קטנים ובינוניים – לאומי, הפועלים, מזרחי, הבינלאומי, מרכנתיל, דיסקונט, איגוד, מקס, כאל, גמא, עוגן

בקרן לעסקים גדולים – מזרחי, לאומי, הבינלאומי ודיסקונט

הגשת הבקשה ועידכונים שוטפים:

את הבקשה יש להגיש דרך האתר הייעודי להלוואות בערבות המדינה. באתר תוכלו לבחור לאיזה בנק או גוף חוץ בנקאי תרצו להפנות את הבקשה. הליך הגשת הבקשה במערכת קל ופשוט כך שלא נדרש סיוע של גורם שלישי להגשתה.

מה באפשרותך לקבל?

 • רישיון שפקע מ-10 במרץ עד סוף יוני – הוארך ב-3 חודשים
 • רישיון שפקע בחודשים יולי-אוגוסט – הוארך ב-10 שבועות

לראש הממשלה סמכות להוציא צו לעוד תקופה של 3 חודשים (הצו בעבודה)

איך המענק יתקבל?

אוטומטי

משיכת כספים מקרן ההשתלמות

מה באפשרותך לקבל?

משיכה בפטור ממס בקרנות השתלמות לא נזילות (פחות מ-6 שנים), עד ל-7,500 ש"ח בחודש למשך 6 חודשים

איך באפשרותך לקבל?

פניה לקרן ההשתלמות. בתוספת  הצהרה על פגיעה בהכנסה.

פטור מתשלום ארנונה

עסק שהמחזור שלו הוא עד 200 מיליון ₪ ונפגע בהכנסותיו במעל 60% וכן עסק שהמחזור שלו עד 400 מיליון ונפגע בהכנסותיו במעל 80%, יקבל הנחה של 95% בארנונה עסקית עד ליוני 2021. ההנחה תינתן באופן דו-חודשי החל מיוני 2020.

עבור חודשים ספטמבר-דצמבר 2020 עסק שהמחזור שלו הוא עד 400 מיליון ₪ ונפגע בהכנסותיו מעל 25%, יקבל הנחה של 95% בארנונה עסקית

פריסת תשלומים

יינתן מענה נקודתי באמצעות פריסת תשלומי החובה של העסקים על פני מספר חודשים.

שחרור החזרים

הלך ממוקד ומרוכז במסגרתו יועברו החזרי מס הכנסה ומע"מ לעסקים במהלך ספטמבר-אוקטובר 2020

מענק שימור עובדים

בעבור החודשים ספטמבר אוקטובר 2020 יינתן מענק שימור עובדים. גובה המענק יעמוד על 5,000 שקל לעובד ויקבע בהתאם לפגיעה של העסק בשילוב אחוז העובדים ששימר במהלך התקופה:

 • ברמת פגיעה במחזור החברה העולה על 80%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 40% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
 • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 60-80%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 55% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
 • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 40-60%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 70% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
 • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 25-40%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 80% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.

לדוגמה, עסק שבינואר-פברואר 2020 העסיק 100 עובדים וחווה ירידה במחזור של 50% בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 והצליח לשמר 80 עובדים זכאי למענק בגובה 50,000 שקלים – 5,000 שקלים עבור כל עובד (סך הכל 10 עובדים) שמעל 70% ממצבת כוח האדם של העסק בינואר-פברואר 2020.

בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 עסק שהגיש בקשה למענק חזרה לעבודה אינו זכאי לקבלת מענק זה.