עסקים בינוניים

מענק סיוע לעסק שלך

מענק הסיוע לעסק בבעלותך יקבע בהתאם להיקף הפגיעה שלך במידה ומחזור העסקים שלך נפגע ב-40% לפחות.

בגין חודשים ספטמבר-דצמבר 2020 רף הפגיעה הנדרש לקבלת המענק קטן ל-25%.
בחודשים ספטמבר-דצמבר ישנה אפשרות לקבלת מקדמה מידית בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות שתועבר לעסק שלך
במידה והוא צפוי להיפגע מהסגר. גובה המקדמה יתבסס על היקף הנזק של העסק בפעימות קודמות ( בחודשים מרץ-אפריל 2020 , ולמי שלא היה זכאי למרץ אפריל, יחושב לפי מאי- יוני 2020)

כמה אני אקבל?

מענק הוצאות קבועות בהתאם לנוסחה המשקללת את היקף הפגיעה וההוצאות הקבועות של העסק. להלן פרטים אודות הנוסחה:

המענק הוא תוצאה של מכפלה של שלושה פרמטרים – A*B*C

מקדם הוצאות קבועות A – 3.0

מחזור B – המחזור המקביל לחודשי המענק בשנת 2019

מקדם פגיעה C – מקדם הפגיעה הוא אחיד בהתאם להיקף הפגיעה בעסק:

היקף הירידה במחזור מקדם הפגיעה (C)
40%-25%

(לחודשים ספטמבר אוקטובר 2020)

 

0.1
40%-60% 0.2
60%-80% 0.35
80% ומעלה 0.5

כיצד אוכל להגיש את הבקשה?

ניתן להגיש את התביעה לקבלת המענק באתר רשות המסים.

עד מתי המענק ינתן?

המענקים יוענקו כל חודשים בהתאם החל ממאי יוני 2020 ועד מאי יוני 2021 בהתאם לפגיעה.

מענק חזרה לעבודה

אם החזרת עובדים מחל"ת או קיבלת עובדים חדשים שהיו מובטלים עד כה ייתכן שאתה זכאי למענק נוסף בעבור כל עובד.

קיימים שני מסלולים לבחירת המעסיק:

מסלול א' – מאפשר לקבל מענק בגין עובדים שהוחזרו לעבודה או נקלטו בחודשים אפריל עד ספטמבר 2020. חודשי העסקה שיזכו בתשלום יהיו יוני עד ספטמבר.

 • המעסיק יהיה זכאי למענק של 875 ₪ עבור עובדים שנקלטו בחודשים אפריל ומאי – עד 3,500 ₪ ב-4 פעימות
 • המעסיק יהיה זכאי למענק של 1875 ₪ עבור עובדים שנקלטו מחודש יוני – עד 7,500 ₪ ב-4 פעימות

מסלול ב' – מאפשר לקבל מענק בגין עובדים שהוחזרו לעבודה או נקלטו בחודשים יולי עד אוקטובר 2020. חודשי העסקה שיזכו בתשלום יהיו יולי עד אוקטובר.

 • המעסיק יהיה זכאים למענק חודשי של 1,875 ₪ לחודש לעובד – עד 7,500 ₪ ב-4 פעימות.

כיצד אוכל להגיש את הבקשה למענק?

ניתן להגיש כעת דרך אתר  – שירות התעסוקה.

עד מתי באפשרותי להגיש את הבקשה?

אפשר להגיש בקשה עבור מענק בכל אחד מחודשי המענק לא יאוחר מ- 60 יום מתום החודש שבגינו מבוקש המענק.

ניתן להגיש את הבקשה מחודש מאי 2020 ועד לחודש אוקטובר 2020.

בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 עסק שהגיש בקשה למענק שימור עובדים אינו זכאי לקבלת מענק זה.

האם אני זכאי למענק סיוע נוסף?

אם אתה מוגדר עצמאי או שכיר בעל שליטה, ייתכן שאתה זכאי למענק נוסף.

אם הכנסתך החייבת הממוצעת  לחודש מעסק גבוהה מ- 714 ₪ והכנסתך החייבת השנתית הכוללת נמוכה מ- 651,600 ₪ ואם הכנסתך נפגעה בלפחות 40% ביחס לחודשים המקבילים בשנת-2019 הינך זכאי למענק סיוע סוציאלי נוסף על מענק הסיוע לעסק שלך.

מה גובה המענק לו אהיה זכאי?

מענק בגובה 70% מהכנסתך החייבת* ועד 15,000 אלף ₪ אחת  לחודשיים (עד 7,500 ₪ בחודש)

ההכנסה החייבת* תחושב עד סוף שנת 2020 לפי שנת 2019 או 2018 (הגבוה מביניהם)

החל מ-2021 התייחסות תהיה בהשוואה לשנת 2019 בלבד

(*הכנסה חייבת היא ההכנסה החייבת במס, כלומר ההכנסות של העסק פחות ההוצאות שלו. הכנסה זו נקבעת בדו"ח השנתי)

עד מתי אהיה זכאי למענק?

המענקים עבור הירידה בפעילות העסקית החל ממאי 2020 ישולמו כל חודשיים עד ליוני 2021.

מענק מאי יוני ישולם החל מיום 25.8.20

כיצד אקבל את המענק?

יהיה עליך למלא הצהרה באזור האישי באתר רשות המסים והמענק יועבר ישירות לחשבון הבנק שלך.

ניתן להגיש את הבקשה באתר רשות המסים

מי זכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה?

עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות, שותפויות, עמותות ומלכ"רים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ₪

אילו מסלולי הלוואה קיימים?

 • מסלול כללי- עד 24% מהמחזור או עד 20 מיליון ₪ לפי הנמוך
 • מסלול מוגבר (לעסקים בעלי פרופיל סיכון גבוה) – עד 24% מהמחזור או עד 10 מיליון ₪ לפי הנמוך

מה תקופת הלוואה?

עד 5 שנים

מהם תנאי הלוואה?

עד 12 חודשים דחייה בתשלום ההחזר ללא ריבית, בלי לשלם עמלות מאגרות ובלי להגדיל את היקף הערבות האישית

מי רשאי להעמיד את ההלוואה?

לאומי, הפועלים, מזרחי, הבינלאומי, מרכנתיל, דיסקונט, איגוד, מקס, כאל, גמא, עוגן

הגשת הבקשה ועידכונים שוטפים:

את הבקשה יש להגיש דרך האתר הייעודי להלוואות בערבות המדינה. באתר תוכלו לבחור לאיזה בנק או גוף חוץ בנקאי תרצו להפנות את הבקשה. הליך הגשת הבקשה במערכת קל ופשוט כך שלא נדרש סיוע של גורם שלישי להגשתה.

רשיון עסק

רישיונות העסק מוארכים אוטומטית!

 • רישיון עסק שפקע מ-10 במרץ עד סוף יוני 2020 – הוארך ב-3 חודשים
 • רישיון עסק שפקע בחודשים יולי-אוגוסט  2020– הוארך ב-10 שבועות

בקרוב צפויים הרשיונות להיות מוארכים ב-3 חודשים נוספים (בכפוף לאישור ראש הממשלה וחתימתו על צו בנושא)

מה עלי לעשות כדי לקבל את ההארכה?

ההארכה נעשית אוטומטית ואין צורך לבצע דבר.

איך המענק יתקבל?

אוטומטי

משיכת כספים מקרן ההשתלמות

מה באפשרותך לקבל?

עצמאי, אם יש בבעלותך קרן השתלמות לא נזילה (קייימת פחות מ-6 שנים), תוכל ליהנות מפטור ממס על משיכה של עד 7500 ₪ בחודש מכספי הקרן, לתקופה של 6 חודשים. המשיכה נעשית על ידי פניה ישירה לקרן ההשתלמות בתוספת הצהרה על פגיעה בהכנסה.

איך באפשרותך לקבל?

פניה לקרן ההשתלמות. בתוספת  הצהרה על פגיעה בהכנסה.

פטור מתשלום ארנונה

עסק שהמחזור שלו הוא עד 200 מיליון ₪ ונפגע בהכנסותיו במעל 60% וכן עסק שהמחזור שלו עד 400 מיליון ונפגע בהכנסותיו במעל 80%, יקבל הנחה של 95% בארנונה עסקית עד ליוני 2021. ההנחה תינתן באופן דו-חודשי החל מיוני 2020.

עבור חודשים ספטמבר-דצמבר 2020 עסק שהמחזור שלו הוא עד 400 מיליון ₪ ונפגע בהכנסותיו מעל 25%, יקבל הנחה של 95% בארנונה עסקית

פריסת תשלומים

יינתן מענה נקודתי באמצעות פריסת תשלומי החובה של העסקים על פני מספר חודשים.

שחרור החזרים

הלך ממוקד ומרוכז במסגרתו יועברו החזרי מס הכנסה ומע"מ לעסקים במהלך ספטמבר-אוקטובר 2020.

מענק שימור עובדים

בעבור החודשים ספטמבר אוקטובר 2020 יינתן מענק שימור עובדים. גובה המענק יעמוד על 5,000 שקל לעובד ויקבע בהתאם לפגיעה של העסק בשילוב אחוז העובדים ששימר במהלך התקופה:

 • ברמת פגיעה במחזור החברה העולה על 80%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 40% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
 • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 60-80%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 55% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
 • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 40-60%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 70% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
 • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 25-40%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 80% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.

לדוגמה, עסק שבינואר-פברואר 2020 העסיק 100 עובדים וחווה ירידה במחזור של 50% בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 והצליח לשמר 80 עובדים זכאי למענק בגובה 50,000 שקלים – 5,000 שקלים עבור כל עובד (סך הכל 10 עובדים) שמעל 70% ממצבת כוח האדם של העסק בינואר-פברואר 2020.

בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 עסק שהגיש בקשה למענק חזרה לעבודה אינו זכאי לקבלת מענק זה.