מן התקשורת

מעסיקים ישופו בגין הפרשות סוציאליות לחיילי מילואים