ועדות הנשיאות

הוועדה מרכזת את האינטרסים המשותפים לכלל חברי הנשיאות בהתמודדות עם רגולציה ותכנון עתידי בנושאי הליבה של העסקים בישראל ולרבות, מיסוי, ארנונה, כיבוי אש, איכות הסביבה, מענקים שונים ועוד.

 
 

הוועדה מרכזת את האינטרסים המשותפים לכלל חברי הנשיאות בהתמודדות עם רגולציה ותכנון עתידי בנושאי הליבה של יחסי העבודה בישראל ולרבות, חקיקת עבודה על כל סוגיה והנגזרות השונות על חברי הנשיאות כמעסיקים, חתימה על הסכמים קיבוציים ענפיים באמצעות הארגונים החברים בנשיאות והסכמים קיבוציים כלליים במשק עד להרחבתם, חקיקת מגן והתמודדות עם תכנון עתידי לאור מגמות חקיקה המוגשות ע"י חברי הכנסת השונים ו/או משרדי הממשלה והסנכרון ביניהם.