ועדות הנשיאות

ועדת כלכלה ורגולציה בהובלת רווית גרוס, מנכ"לית התאחדות המלאכה והתעשייה

הוועדה מרכזת את האינטרסים המשותפים לכלל חברי הנשיאות בהתמודדות עם רגולציה ותכנון עתידי בנושאי הליבה של העסקים בישראל ולרבות, מיסוי, ארנונה, כיבוי אש, איכות הסביבה, מענקים שונים ועוד.

ועדת עבודה ותעסוקה בהובלת אמנון מרחב, מנכל התאחדות הקבלנים בוני הארץ

הוועדה מרכזת את האינטרסים המשותפים לכלל חברי הנשיאות בהתמודדות עם רגולציה ותכנון עתידי בנושאי הליבה של יחסי העבודה בישראל ולרבות, חקיקת עבודה על כל סוגיה והנגזרות השונות על חברי הנשיאות כמעסיקים, חתימה על הסכמים קיבוציים ענפיים באמצעות הארגונים החברים בנשיאות והסכמים קיבוציים כלליים במשק עד להרחבתם, חקיקת מגן והתמודדות עם תכנון עתידי לאור מגמות חקיקה המוגשות ע"י חברי הכנסת השונים ו/או משרדי הממשלה והסנכרון ביניהם.