התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ

לוגו התאחדות ואיגוד
יאיר המבורגר, יור קבוצת הראל ביטוח ופיננסים. צילום- מיה כרמי דרור

יאיר המבורגר

יו"ר

דר גיא רוטקופף. קרדיט צילום- גבי הלר

ד"ר גיא רוטקופף

מנכ"ל

התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית (שלא למטרות רווח) הרשומה אצל רשם החברות.

הרוב המכריע של המבטחים הפועלים בישראל בענף ביטוח חיים, חברים בהתאחדות. כל מבטח שיש לו רישיון ביטוח בענף ביטוח החיים רשאי להצטרף כחבר בהתאחדות.

פעילות ההתאחדות ממומנת באמצעות דמי חבר שמשלמים המבטחים החברים בהתאחדות.

ההתאחדות הוקמה בשנת 1957 במטרה לבצע השקעות משותפות צמודות מדד (תחילה בחברת החשמל ולאחר מכן באוצר המדינה) כדי שחברות הביטוח תהינה מסוגלות להנפיק פוליסות ביטוח חיים מבטיחות תשואה מוצמדת.

המטרות העיקריות של ההתאחדות הן:

לייצג את המבטחים כלפי מדינת ישראל ביחס להסכמי ההשקעות באגרות חוב ייעודיות (רלוונטי לפוליסות שהונפקו עד 1.1.92, כולל פרמיות שוטפות הנגבות במסגרת פוליסות אלו).

לייצג את המבטחים בפני המפקח על הביטוח ויתר הרשויות במדינה, לרבות משרדי הממשלה, הכנסת, רשויות ציבוריות ומוסדות ציבוריים – וכן לשמש נציגות של המבטחים לפניות של הרשויות והמוסדות האמורים. הכל ככל הנוגע לביטוחי החיים.

לטפל בענייני חקיקה הקשורים לביטוח החיים או שיש להם השלכה על ענף ביטוח החיים.

לייצג את ענף הביטוח בפני התקשורת והציבור בעניינים הקשורים לביטוח החיים.

לייצג את ענף ביטוח החיים בהתקשרויות ענפיות, בכפוף להיתרים הנדרשים עפ"י הדין. 

אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאוגד כעמותה רשומה אצל רשם העמותות. באגוד חברים מרבית המבטחים הפועלים בישראל בענפי הביטוח הכללי ובענף הביטוח הימי. כל מבטח ישראלי שיש לו רישיון ביטוח באחד מהענפים האמורים רשאי להצטרף כחבר באגוד.

פעילות האגוד ממומנת באמצעות דמי חבר שמשלמים המבטחים החברים באגוד. האגוד לא נועד למטרת רווח ואינו מחלק רווחים לחבריו.

המטרות העיקריות של האגוד הן:

לייצג את המבטחים בפני המפקח על הביטוח ויתר רשויות המדינה, לרבות משרדי הממשלה, הכנסת, רשויות ציבוריות ומוסדות ציבוריים וכן לשמש נציגות של המבטחים לפניות של הרשויות והמוסדות האמורים.

לטפל בענייני חקיקה הקשורים לביטוח או שיש להם השלכה על ענף הביטוח.

לייצג את ענף הביטוח בפני התקשורת והציבור.

לייצג את ענף הביטוח בהתקשרויות ענפיות, בכפוף להיתרים הנדרשים עפ"י דין.

האגוד פועל לרווחת הקהילה ולפתרון בדרכי נועם של סכסוכים הקשורים לביטוח.

יאיר המבורגר הנו אחד ממייסדי ענף הביטוח בישראל, ומהווה מנהיג דומיננטי בתחום. החל מדצמבר 2016 ועד היום מכהן בתפקיד יו"ר אגוד חברות הביטוח ויו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים. בשנת 1975 הקים מר המבורגר את הראל חברה לביטוח בע"מ וכיהן כמנכ"לה עד לשנת 1999. מאז ועד היום, מכהן כיו"ר הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים, שהוקמה בשנת 1982.

בנוסף לכך, המבורגר מכהן כיו"ר דירקטוריון וחבר דירקטוריון בחברות בנות בקבוצת הראל השקעות והיה חבר בוועדה המייעצת למועצה הלאומית לכלכלה. יאיר המבורגר חבר גם באגודות ובעמותות רבות ושונות הפועלות בתחומי החינוך, הרווחה, הבריאות והאומנות למען הקהילה.

הוא כיהן במשך שמונה השנים האחרונות כיו״ר מכבי העולמית ומאז סיום תפקידו לפני מספר חודשים, קיבל תואר של נשיא כבוד מכבי תנועה עולמית.

ד"ר גיא רוטקופף, מכהן כמנכ"ל אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) והתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ החל מיולי 2016.

ד"ר רוטקופף הוא מומחה בתחומי המשפט והניהול. בתפקידיו האחרונים, שימש, בין היתר, כמנכ"ל חברת ריינג' קונסלטינג אנד מנג'מנט בע"מ (Range consulting and management Ltd), מנכ"ל משרד המשפטים, יו"ר מועצת רואי החשבון, יועץ בכיר לשר המשפטים וחבר הסגל ההוראה של בית הספר למשפטים של המכללה למנהל.

ד"ר גיא רוטקופף הוא בעל תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן, תואר שני במשפטים מאוניברסיטת דיוק (Duke) בארה"ב ותואר LL.B במשפטים מהמסלול האקדמי של המכללה למנהל.

פרטים ליצירת קשר:
דואר אלקטרוני: hava@igudbit.org.il
אתר החברה: http://www.igudbit.org.il
כתובת: מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי 7, רמת-גן 5252007
פקס: 03-5664330
טלפון: 03-5677327