הסכמים קיבוציים

נשיאות המגזר העסקי היא הארגון היציג
החותם על ההסכמים הקיבוציים הכלליים במשק: