החלטות ממשלה

שימוש באמצעים דיגיטליים לניטור ולקטיעה של שרשראת ההדבקה

החלטה מספר  קור/93 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 23.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 10.12.2020 ומספרה הוא 635(קור/93).

10.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  635

ביצוע פתיחה ניסיונית מצומצמת (פיילוט) של קניונים ושווקים

החלטה מספר  קור/92 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 23.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 10.12.2020 ומספרה הוא 634(קור/92).

10.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  634

חידוש הלימודים הפרונטאליים במערכת החינוך

החלטה מספר  קור/91 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 23.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 10.12.2020 ומספרה הוא 633(קור/91).

10.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  633

אישור תכנית להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה לשנת 2020

החלטה מספר  628 של הממשלה מיום 10.12.2020

10.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  628

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות )(תיקון מס' 18), התשפ"א-2020

החלטה מספר  קור/107 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 08.12.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 08.12.2020 ומספרה הוא 627(קור/107).

8.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  627

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות )(תיקון מס' 17), התשפ"א-2020

החלטה מספר  קור/106 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 08.12.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 08.12.2020 ומספרה הוא 626(קור/106).

8.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  626

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)(תיקון מס' 4), התשפ"א-2020

החלטה מספר  קור/105 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 08.12.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 08.12.2020 ומספרה הוא 625(קור/105).

8.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  625

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 5), התשפ"א -2020

החלטה מספר  קור/104 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 08.12.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 08.12.2020 ומספרה הוא 624(קור/104).

8.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  624

הכרזה על דאלית אל-כרמל ועל אזורים במעלה עירון כאזורים מוגבלים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  גבל/27 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 08.12.2020 .

8.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/27

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020

החלטה מספר  קור/103 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 07.12.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 07.12.2020 ומספרה הוא 623(קור/103).

7.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  623

הכרזה על כפר כנא ועל סח'נין כאזורים מוגבלים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר גבל/26 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 07.12.2020

7.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/26

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות )(תיקון מס' 16), התשפ"א-2020

החלטה מספר  קור/101 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 06.12.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 06.12.2020 ומספרה הוא 622(קור/101).

6.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  622

הרחבת התשתית לשיתוף ציבור בעבודת משרדי הממשלה

החלטה מספר  619 של הממשלה מיום 06.12.2020 .

6.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  619

הארכת הכרזה על כפר מנדא, יפיע ושפרעם כאזורים מוגבלים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  גבל/25 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 06.12.2020 .

6.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/25

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 12), התשפ"א-2020

החלטה מספר  קור/99 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 05.12.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 05.12.2020 ומספרה הוא 611(קור/99).

5.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  611

הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע בהתאם לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר 609 של הממשלה מיום 03.12.2020

3.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  609

הסמכת הרשויות המקומיות שבתחומן חלה הכרזה על אזור תיירות מיוחד לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  קור/83 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 16.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 03.12.2020 ומספרה הוא 607(קור/83)

3.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  607

נקיטת צעדים להתמודדות עם מגמות התחלואה

החלטה מספר  קור/82 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 16.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 03.12.2020 ומספרה הוא 606(קור/82)

3.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  606

הכרזה על שפרעם כאזור מוגבל, הארכת הכרזה על אום אל פחם ויפיע כאזורים מוגבלים וביטול הכרזה כאזור מוגבל על עראבה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  גבל/24 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 02.12.2020 .

2.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/24

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 11), התשפ"א-2020

החלטה מספר  קור/98 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 02.12.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 02.12.2020 ומספרה הוא 604(קור/98)

2.12.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  604

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות )(תיקון מס' 15), התשפ"א-2020

החלטה מספר  קור/97 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 30.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 30.11.2020 ומספרה הוא 600(קור/97).

30.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  600

הכרזה על אזורים ברהט ועל דבוריה כאזורים מוגבלים והארכת הכרזה על נצרת וכפר מנדא כאזורים מוגבלים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  גבל/23 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 30.11.2020 .

30.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה   גבל/23

טיוטת חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש)(מענק חד פעמי נוסף להתמודדות עם נגיף קורונה החדש), התשפ"א-2020

החלטה מספר  חק/169 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 29.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 29.11.2020 ומספרה הוא 597(חק/169).

29.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  597

טיוטת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)(הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש - תיקון)(תיקון מס. 2), התשפ"א-2020 - אישור החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה

החלטה מספר  594 של הממשלה מיום 29.11.2020 .

29.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  594

טיוטת חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש)(מענק חד פעמי נוסף להתמודדות עם נגיף קורונה החדש), התשפ"א-2020 - הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה

החלטה מספר  593 של הממשלה מיום 29.11.2020 .

29.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  593

תוכנית רב שנתית לפיתוח הדרום ("עלה נגב") ותיקון החלטת ממשלה

החלטה מספר  589 של הממשלה מיום 29.11.2020 .

29.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  589

עידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ וחיזוק התעשייה הישראלית עקב השלכות נגיף הקורונה החדש ותיקון החלטת ממשלה

החלטה מספר  587 של הממשלה מיום 29.11.2020 .

29.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  587

הארכת הכרזה על עראבה כאזור מוגבל לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  גבל/22 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 29.11.2020 .

29.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/22

הכרזה על יפיע ואום אל פחם כאזורים מוגבלים והארכת הכרזה על עראבה, מג'ד אל-כרום וכפר מנדא כאזורים מוגבלים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  גבל/21 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 27.11.2020

27.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/21

הארכת הכרזה על נצרת ועספיא כאזורים מוגבלים והכרזה על כסייפה, חורה וריינה כאזורים מוגבלים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  גבל/20 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 25.11.2020 .

25.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/2

הארכת הכרזה על עראבה, ביטול הכרזה על קלנסווה והכרזה על מג'ד אל-כרום ועל כפר מנדא כאזורים מוגבלים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  גבל/19 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 24.11.2020 .

24.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/19

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 9), התשפ"א-2020

החלטה מספר קור/95 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 23.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 23.11.2020 ומספרה הוא 570(קור/95)

23.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  570

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020

החלטה מספר קור/94 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 23.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 23.11.2020 ומספרה הוא 569(קור/94)

23.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  569

הקמת מנהלת הכשרות מקצועיות בענפי התשתיות, הבינוי, הטכנולוגיה העילית והתעשייה במשרד האוצר

החלטה מספר 568 של הממשלה מיום 22.11.2020

22.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  568

הארכת הכרזה על קלנסווה ובוקעתא כאזורים כאזורים מוגבלים והכרזה על עספיא ונצרת כאזורים מוגבלים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  גבל/18 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 20.11.2020

20.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/18

פתיחת המסחר ברחוב

החלטה מספר  קור/71 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 04.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 19.11.2020 ומספרה הוא 552(קור/71).

19.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  552

החמרת הקנסות והאכיפה על מפרי הנחיות מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, התש"ף-2020

החלטה מספר  קור/70 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 02.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 19.11.2020 ומספרה הוא 551(קור/70).

19.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  551

המשך הדיון במתווה ההדרגתי להקלות וליציאה מהסגר

החלטה מספר  קור/68 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 29.10.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 19.11.2020 ומספרה הוא 550(קור/68).

19.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  550

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות )(תיקון מס' 13), התשפ"א-2020

החלטה מספר קור/89 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 18.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 18.11.2020 ומספרה הוא 549(קור/89)

18.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  549

הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע בהתאם לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  545 של הממשלה מיום 18.11.2020

18.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  545

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות )(תיקון מס' 12), התשפ"א-2020

החלטה מספר קור/88 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 18.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 18.11.2020 ומספרה הוא 544(קור/88)

18.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  544

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 8), התשפ"א-2020

החלטה מספר קור/87 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 18.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 18.11.2020 ומספרה הוא 542(קור/87)

18.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  542

הכרזה על עראבה כאזור מוגבל וביטול ההכרזה על אכסאל כאזור מוגבל לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר גבל/17 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 18.11.2020

18.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/17

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות )(תיקון מס' 11), התשפ"א-2020

החלטה מספר  קור/86 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 17.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 17.11.2020 ומספרה הוא 541(קור/86)

17.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  541

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות )(תיקון מס' 10), התשפ"א-2020

החלטה מספר  קור/85 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 17.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 17.11.2020 ומספרה הוא 540(קור/85)

17.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  540

הכרזה על העיר אילת ועל אזור עין בוקק-חמי זוהר כאזורי תיירות מיוחדים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  קור/84 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 16.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 16.11.2020 ומספרה הוא 539(קור/84)

16.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  539

הארכת הכרזה והכרזה על אזורים כאזורים מוגבלים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר גבל/16 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 16.11.2020

16.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/16

ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו - הוספת סמכויות

החלטה מספר  536 של הממשלה מיום 15.11.2020

15.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  536

טיוטת חוק לדחיית מועדים לביצוע בדיקות של מיתקני גז (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה), התשפ"א-2020

החלטה מספר  חק/158 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 26.10.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 12.11.2020 ומספרה הוא 530(חק/158)

12.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  530

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(תיקון - אזור תיירות ירוק), התשפ"א-2020 של חה"כ איתן גינזבורג ואחרים (פ/2224)

החלטה מספר  חק/157 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 26.10.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 12.11.2020 ומספרה הוא 529(חק/157)

12.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  529

המשך הדיון במתווה ההדרגתי להקלות וליציאה מהסגר

החלטה מספר  קור/66 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 26.10.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 12.11.2020 ומספרה הוא 527(קור/66)

12.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  527

המשך דיון במתווה ההדרגתי להקלות וליציאה מהסגר

החלטה מספר  קור/63 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 25.10.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 12.11.2020 ומספרה הוא 526(קור/63)

12.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  526

הכרזה על אזורים כאזורים מוגבלים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  גבל/15 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 11.11.2020

11.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/15

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 3), התשפ"א -2020

החלטה מספר  קור/77 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 10.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 10.11.2020 ומספרה הוא 518(קור/77)

10.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  518

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)(תיקון מס' 3), התשפ"א-2020

החלטה מספר  קור/76 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 10.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 10.11.2020 ומספרה הוא 517(קור/76).

10.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  517

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020

החלטה מספר  קור/75 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 10.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 10.11.2020 ומספרה הוא 516(קור/75).

10.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  516

גיבוש תוכנית לאיתור, מניעה וטיוב הטיפול לצמצום האלימות במשפחה על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

החלטה מספר  513 של הממשלה מיום 08.11.2020

8.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  513

הכרזה על אזורים כאזור מוגבל לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר  גבל/14 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 06.11.2020

6.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה   גבל/14

אישור קבלת מילוות לאור משבר נגיף הקורונה - רשות שדות התעופה

החלטה מספר  510 של הממשלה מיום 08.11.2020

8.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  510

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות )(תיקון מס' 9)(תיקון), התשפ"א-2020

החלטה מספר קור/74 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 06.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 06.11.2020 ומספרה הוא 505(קור/74)

6.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  505

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות )(תיקון מס' 9), התשפ"א-2020

החלטה מספר קור/73 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 05.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 05.11.2020 ומספרה הוא 503(קור/73)

5.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  503

הארכת הכרזה על מג'דל שמס והכרזה על מסעדה כ"אזור מוגבל" לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

החלטה מספר גבל/13 של ועדת השרים להכרזת אזור מוגבל במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיום 05.11.2020

5.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  גבל/13

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2020

החלטה מספר קור/72 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 04.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 04.11.2020 ומספרה הוא 506(קור/72)

4.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  506

טיוטת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס'), התשפ"א-2020

החלטה מספר חק/159 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 03.11.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 03.11.2020 ומספרה הוא 499(חק/159).

3.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  499

המשך דיון במתווה היציאה מן הסגר ואישור עקרוני להפעלת השלב הראשון המתווה

החלטה מספר קור/58 של ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו מיום 15.10.2020 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 03.11.2020 ומספרה הוא 498(קור/58).

3.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  498

טיוטת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס'...), התשפ"א-2020 - הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה

החלטה מספר 495 של הממשלה מיום 01.11.2020

1.11.2020 משרד ראש הממשלה  מזכירות הממשלה  החלטות ממשלה  495