ארגון חברות הניקיון בישראל

chairman13

אילן שמעוני

מי אנחנו ?

ארגון חברות הניקיון בישראל נוסד ונרשם כעמותה ב-31.8.2012. מונה כ- 130 חברות ניקיון וביניהן מהגדולות, המוכרות והוותיקות במשק הישראלי המעסיקות יחדיו כ- 50,000 עובדים והמספקות שירותי ניקיון לגופי השלטון הממשל והביטחון הגדולים במדינה ,למגוון גופים כלכליים מסחריים מקומיים ובינלאומיים ולגופי המגזר השלישי. הארגון הוא צד להסכם קיבוצי כללי בענף הניקיון מס' 7035/13 אשר הורחב בצו הרחבה מיום 1.3.14 ומכוחו הפך הארגון לארגון היציג של ציבור חברות הניקיון בישראל וכתובת מוסמכת ורשמית לעולם התוכן והרגולציה של ענף הניקיון במדינת ישראל.

הארגון מייצג את עניינם של כלל ציבור חברות הניקיון בסוגיות ובנושאי רוחב בפני משרדי הממשלה השונים בוועדת העבודה והרווחה בכנסת, בפני הממונה הראשי ליחסי עבודה, בפני האגף להסדרה רישוי ואכיפה במשרד העבודה, בפני ארגוני העובדים השונים, בפני ארגונים חברתיים. והוא צד ושותף לוועדת האכיפה המשותפת לשמירה על זכויות עובדי הניקיון בהסתדרות הכללית החדשה. הארגון עוסק בהקניה ובהעשרת הידע והמידע הרגולטורי ובכלל לציבור חברות הניקיון בישראל ובהכוונת התנהגותם והתנהלותם של החברות הנמנות על הארגון על בסיס עקרונות הפרק ההצהרתי של ההסכם הקיבוצי בענף הניקיון וההכרה בעיסוק שירותי הניקיון כמקצוע ומשלח יד חשוב וחיוני למשק הישראלי המצריך את העוסקים בו בהכשרה, מיומנות, מומחיות ויושרה.

עו"ד אילן שמעוני, בעל תואר מוסמך במשפטים מאוניברסיטת בר אילן הוא יו"ר הארגון והיה שותף לכתיבתו וניסוחו של ההסכם הקיבוצי בענף הניקיון.

בנוסף, מכהן אילן שמעוני מזה 30 שנה כמייסד, בעל מניות ומנכ"ל של חברת טווס העוסקת אף היא בהספקת שירותי ניקיון ומעסיקה כ- 2600 עובדים. בעברו שימש כמג"ד וסמח"ט יחידת חי"ר במילואים בדרגת סא"ל.

פרטים ליצירת קשר
ilan@tvs.co.il :דואר אלקטרוני
www.irguncleining.co.il :אתר החברה
:כתובת  ת.ד 52508 תל אביב, 671331
050-5245788, 050-3467646 :פקס
050-3467646 :טלפון